Tulemusjuhtimise ja töötajate arendamise õpituba

Hästi läbimõeldud ja ettevõtte eesmärkidega kohalduv tulemusjuhtimise süsteem toetab ärieesmärkide saavutamist, töötajate moriveeritud ja efektiivset töötegemist ning tagab tööks vajalike kompetentside jätkusuutlikkuse ja järelkasvu.
Teadlik tulemusjuhtimine:
  • Teadlik tulemusjuhtimise ja töötajate arendamise süsteem on tõhusaks vahendiks tulemuste saavutamisel nii organisatsiooni, üksuse kui töötajate tasandil. Muutuv aeg ja kiiresti arenev tehnoloogia on muutustesse haaranud ka mitmed inimeste juhtimisega seotud protsessid. Tulemuste juhtimiseks ei piisa vaid aastasest eesmärgistamisest ja hindamisest. Tööjõuplaneerimine, kompetentside teadlik arendamine, karjäärijuhtimine, oskuslik tagasisidestamine, mentorlus ja kootsimine (coaching), võiksid olla kaasaegse ja jätkusuutliku organisatsiooni inimeste juhtimise fookusvaldkondadeks.
  • Õpitoas tutvume tööjõu planeerimise, tulemusjuhtimise ja töötajate arendamise põhivaldkondadega ja teeme seda lähtuvalt teie organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest.
Õpitoa võimalikud teemad:
  • Kuidas luua tõhus ja toimiv arenguvestluste protsess, mis toetab nii tulemuste juhtimist, kui töötajate pikaajalist arendamist ja ettevõtte tasandil tööjõu planeerimist?
  • Kuidas seada eesmärke, mis toetavad tulemuste saavutamist ettevõtte tasandil, on motiveerivad töötajale ja toetavad õppimist?
  • Millised tagasisidestamise erinevad võimalused ja kuidas luua hästitoimiv süsteem? (coaching, mentorlus, 360 ja muud tänapäevased lahendused).
  • Karjäärijuhtimine ja planeerimine – millist kasu loob ja kuidas luua süsteem, mis loob väärtust nii ettevõttele kui töötajale.

Õpitoa teemade täpne püstitus, rõhuasetus ja kestus sõltub teie organisatsiooni vajadustest.

Koostame selle rätsepatööna – nii saame rääkida just teile olulistest teemadest.
Õpimeetodid: Veidi asja- ja ajakohast teooriat, rohkelt kogemusi ja praktilisi näiteid, ühiseid arutelusid, tiimi kootsingut (coachingut) ja loovaid tehnikaid.

Õpituba loob väärtust: meeskonnatöökoolitusena, teadmiste jagamisena organisatsiooni erinevatele sihtgruppidele ja valmistudes arenguvestlusteks.


Lisainfo: info@talentmill.ee