Kuidas valida personaliotsingu partnerit?

Värbamisvaldkond on Eestis viimastel aastatel väga kiiresti arenenud. Konkurents on tihe – turul toimetavad suured vanad olijad, lisandunud on mitmeid uusi väikseid tublisid tegijaid, tööportaalid pakuvad kuulutuste avaldamise kõrvalt otsinguteenust ning on ka üksi toimetavaid konsultante. Kui oled olukorras, kus tunned vajadust projektipõhiselt otsingu või hindamisteenust sisse osta, siis võib pilt olla päris kirju. Kuidas siis otsingupartnerit valida? Mille alusel otsustada? Tihti kipub juhtuma ka nii, et inimest oli vaja juba eile, mistõttu kannustab valikut tagant ka kiirusest tulenev surve.

Värbamisest kandidaadi silme läbi

Enamasti räägitakse personaliotsingust pigem just tööandja vaatenurgast. Jagatakse nõuandeid, kuidas leida endale sobivaid töötajaid, kuidas kandidaate hinnata jne. Samuti on teravdatud tähelepanu alla kerkinud tööandja mainekujunduse ja värbamise vastastikune mõju. Kõige selle juures kipub ununema, et värbamine on koostöö, vastastikku kasulik tehing tööotsija ja tööandja vahel. Mõlemal osapoolel on oma ootused ning tulemuslikuks suhtluseks on kasulik seda endale taas meelde tuletada. Vaatame hetkeks värbamisele läbi kandidaadi silmade.

Tulemusliku värbamise põhitõed

Mis on sinu jaoks tulemuslik värbamine? Kas tulemuslik on see, kui kuulutusele kandideerib suur hulk inimesi? Või on tulemuslik see, kui leiad suurepäraste professionaalsete oskustega spetsialisti? Minu jaoks tähendab tulemuslik värbamine seda, et leitakse sobivate oskustega töötaja, kes lisaks erialastele teadmistele sobib ka organisatsioonikultuuri ja meeskonnaga. Kuidas seda saavutada, sellest täpsemalt juba allpool.