Põhjalik ja tulemuslik sihtotsing.
Parima ja kiireima tulemuse saavutamiseks oleme otsingu jaotanud kolme etappi:

1. KAVANDAMINE

Arutame kliendiga läbi tekkinud vajaduse. Esitame küsimusi, et saada võimalikult põhjalik ülevaade partneri ärist ja organisatsioonist.

Kaardistame ametikoha eesmärgi ja ülesanded ning nõudmised ja ootused meeskonda oodatud inimesele.

2. TEOSTAMINE

Värbamises kasutame kombineeritud otsingut, kus avaliku- ja sihtotsingu meetodid toetavad teineteist. Kasutame kontaktvõrgustikke, erinevaid online kanaleid, sotsiaal- ning pabermeediat. Vajadusel teostame otsingu konfidentsiaalsena.

Valikuprotsessis on fookuses kandidaadi teadmised-oskused, isikuomadused, võimed ja motivatsioon. Meie eesmärk on tuvastada parim võimalik sobimus kliendi vajaduste ja ootuste ning kandidaadi tausta ja potentsiaali vahel.

3. LÕPETAMINE

Otsing lõppeb sobiva inimese väljavalimise ning konkreetsete töösuhet puudutavate kokkulepete sõlmimisega. Peale otsingut hoiame kontakti nii kliendi kui ka väljavalitud inimesega. Tagasiside on meile väga väärtuslik.

Oma tööle anname 4kuulise garantii.

Tulemuslik personaliotsing